Kurser i Faaborg-Midtfyn kommune

Tilmelding til Conventuskurser for foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune

Er du nysgerrig på hvad Conventus kan tilbyde jeres forening? Læs mere om mulighederne for foreningerne i din kommune lige her.

Kommende kurser

Der er lige nu ingen kurser i Faaborg-Midtfyn kommune. Klik på “kursustilmelding” i menuen foroven for at tilmelde dig vores gratis grundkurser og vores temakurser. Er du interesseret i kurser med fokus på behovene for foreninger i din kommune, kan du skrive dig på listen HER.

Kursusbeskrivelser

Læs mere om det enkelte kursus her.

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi giver dig et kort helikopteroverblik over Conventus og systemets mange muligheder.

Vi giver dig en let introduktion til følgende funktioner

 • Muligheden for at bringe forskellige niveauer af administratorer i spil
 • De tre primære opkrævningsformer i Conventus
 • Indhentning ekstra informationer i forbindelse med tilmelding
 • Indhentning af ekstra oplysninger på de frivillige
 • Opgavetilmelding for frivillige
 • Kort overblik over udgifter Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.
Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Oplægget varer 45-50 minutter – derefter er der mulighed for spørgsmål.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.
Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.
Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Bygge medlemskartoteket op
 • Oprette afdelinger og hold
 • Tilknytte frivillige titler på udvalg / hold
 • Bruge kommunikationsmodulet
 • Indhente ekstra informationer ifm. tilmelding
 • Vælge den rigtige kontingentopkrævning
 • Beregne udgifterne til Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker viden om Finansmodulet i Conventus.

Er du kasserer i din bestyrelse, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner, der er relevante i forhold til dit kassererarbejde.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Lave basisopsætningen af Finansdelen
 • Anvende bogføringsmodulet
 • Bruge posteringsoversigter og oversigter over saldi
 • Vælge den mest optimale kontingentopkrævning
 • Koble medlemskartoteket og opkrævninger sammen med regnskabsmodulet

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få viden om, hvordan Conventus kan bruges til at lette og forankre det administrative bestyrelsesarbejde. Er du bestyrelsesmedlem, nyvalgt eller ej, er kurset relevant for dig.

Det er også vores klare opfattelse, at I, som bestyrelse, får mere ud af dette modul, hvis I er flere der deltager end kun formand og kasserer. I behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Bruge mødeindkaldelse med dagsorden og referat
 • Samle kalenderoverblikket over hele året
 • Bygge en struktur for dokumentation af dagsordener og referater
 • Lave smart frivilligregistrering med indhentning af fortrolige oplysninger, som f.eks.
  • CPR-nr. til indhentning af børneattester
  • Bankkontonummer til udbetaling af godtgørelse
 • Kommunikere med frivilliggrupper

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Kommende kurser

Tilmeld dig kurser eller skriv dig op til interesselisten her.

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi giver dig et kort helikopteroverblik over Conventus og systemets mange muligheder.

Vi giver dig en let introduktion til følgende funktioner

 • Muligheden for at bringe forskellige niveauer af administratorer i spil
 • De tre primære opkrævningsformer i Conventus
 • Indhentning ekstra informationer i forbindelse med tilmelding
 • Indhentning af ekstra oplysninger på de frivillige
 • Opgavetilmelding for frivillige
 • Kort overblik over udgifter Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.
Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Oplægget varer 45-50 minutter – derefter er der mulighed for spørgsmål.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.
Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.
Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Bygge medlemskartoteket op
 • Oprette afdelinger og hold
 • Tilknytte frivillige titler på udvalg / hold
 • Bruge kommunikationsmodulet
 • Indhente ekstra informationer ifm. tilmelding
 • Vælge den rigtige kontingentopkrævning
 • Beregne udgifterne til Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker viden om Finansmodulet i Conventus.

Er du kasserer i din bestyrelse, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner, der er relevante i forhold til dit kassererarbejde.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Lave basisopsætningen af Finansdelen
 • Anvende bogføringsmodulet
 • Bruge posteringsoversigter og oversigter over saldi
 • Vælge den mest optimale kontingentopkrævning
 • Koble medlemskartoteket og opkrævninger sammen med regnskabsmodulet

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få viden om, hvordan Conventus kan bruges til at lette og forankre det administrative bestyrelsesarbejde. Er du bestyrelsesmedlem, nyvalgt eller ej, er kurset relevant for dig.

Det er også vores klare opfattelse, at I, som bestyrelse, får mere ud af dette modul, hvis I er flere der deltager end kun formand og kasserer. I behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Bruge mødeindkaldelse med dagsorden og referat
 • Samle kalenderoverblikket over hele året
 • Bygge en struktur for dokumentation af dagsordener og referater
 • Lave smart frivilligregistrering med indhentning af fortrolige oplysninger, som f.eks.
  • CPR-nr. til indhentning af børneattester
  • Bankkontonummer til udbetaling af godtgørelse
 • Kommunikere med frivilliggrupper

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Conventus & Kommunen

De kommunale krav og snitfladen til Conventus

Fritidsportalen

Alle folkeoplysende foreninger vises på Faaborg-Midtfyn kommunes fritidsportal. Hvad der vises her om jeres forening, indstilles i Conventus. Det er jeres ansvar at oplysningerne er opdaterede. Tryk på stjernen for at gå til Fritidsportalen.

Nyhedsbrev fra Kultur og idræt

Kultur og Idræt sender løbende nyhedsbreve til jer som forening. Nyhedsbrevet sendes til de primære ansvarlige – formand og kasserer. Hvem, der modtager informationerne, afhænger af, hvem, I har registreret i Conventus under bestyrelsen med de forskellige roller. Derfor er det vigtigt, at disse oplysninger er opdaterede i Conventus.

Ansøgning om tilskud

I skal ansøge om forskellige tilskud igennem Conventus. Disse tilskud omfatter Medlemstilskud, Lokaletilskud, Børneattesterklæring og Regnskab

Ansøgning om kommunale lokale og selvejende haller

Al booking af tid i de kommunale lokaler og selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune skal foregå gennem Conventus.

Conventus & Kommunen

De kommunale krav og snitfladen til Conventus

Fritidsportalen

Alle folkeoplysende foreninger vises på Faaborg-Midtfyn kommunes fritidsportal. Hvad der vises her om jeres forening, indstilles i Conventus. Det er jeres ansvar at oplysningerne er opdaterede. Tryk på stjernen for at gå til Fritidsportalen.

Nyhedsbrev fra Kultur og idræt

Kultur og Idræt sender løbende nyhedsbreve til jer som forening. Nyhedsbrevet sendes til de primære ansvarlige – formand og kasserer. Hvem, der modtager informationerne, afhænger af, hvem, I har registreret i Conventus under bestyrelsen med de forskellige roller. Derfor er det vigtigt, at disse oplysninger er opdaterede i Conventus.

Ansøgning om tilskud

I skal ansøge om forskellige tilskud igennem Conventus. Disse tilskud omfatter Medlemstilskud, Lokaletilskud, Børneattesterklæring og Regnskab

Ansøgning om kommunale lokale og selvejende haller​

Al booking af tid i de kommunale lokaler og selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune skal foregå gennem Conventus.

Tilskud til Conventus-licens

Alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan få dække oprettelsesgebyr og 50% af licensudgiften til Conventus.

Muligheder for hjælp

Som supplement til de gratis kurser, der afholdes for foreningerne i kommunen, er der mulighed for at hente hjælp på andre måder også.

Personlig rådgivning

For at hjælpe jer godt på vej, har I mulighed for 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp. Rådgiveren har fokus på at hjælpe med dine spørgsmål, behov og ønsker. SJ-Hjælp kommer med råd og vejledning til, hvordan I tilpasser Conventus til jeres dagligdag. Hjælpen kan være: 

 • Telefonisk  
 • Skriftlig 
 • Fysiske møder 
 • Online møder 

Er hjælpen i de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en Conventus rådgivningspakke hos SJ-Hjælp. 

Tilskud til vores temakurser

I Faaborg-Midtfyn kommune kan alle foreninger søge kursustilskudspuljen for at få dækket hele eller dele af kursusudgifterne til vores temakurser.

Kontakt kommunen for at høre mere om mulighederne og læs mere om vores temakurser ved at klikke på “kursustilmelding” i menuen foroven.

Muligheder for hjælp

Som supplement til de gratis kurser, der afholdes for foreningerne i kommunen, er der mulighed for at hente hjælp på andre måder også.

Personlig rådgivning

Udover den gratis hjælp i foreningsværkstedet, kan I få 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp. Rådgiveren har fokus på at hjælpe med dine spørgsmål, behov og ønsker. SJ-Hjælp kommer med råd og vejledning til, hvordan I tilpasser Conventus til jeres dagligdag. Hjælpen kan være: 

 • Telefonisk  
 • Skriftlig 
 • Fysiske møder 
 • Online møder 

Er hjælpen i foreningsværkstedet og de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en Conventus rådgivningspakke hos SJ-Hjælp. 

Tilskud til vores temakurser

I Faaborg-Midtfyn kommune kan alle foreninger søge kursustilskudspuljen for at få dækket hele eller dele af kursusudgifterne til vores temakurser.

Kontakt kommunen for at høre mere om mulighederne og læs mere om vores temakurser ved at klikke på “kursustilmelding” i menuen foroven.

Ofte stillede spørgsmål

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 2017 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Det er gratis at deltage i kurserne for foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune.

Kurset er delt i et oplæg og efterfølgende spørgerunde. Oplægget vil undervejs have små pauser til korte spørgsmål, for så at slutte af med en længere spørgerunde.

Alle foreninger i Faaborg-Midtfyn kommune er velkomne.

Vi anbefaler, at I deltager med flere frivillige fra jeres forening, så I kan spare med hinanden efterfølgende, men du kan godt deltage alene.

Ja, det er vigtigt at du tilmelder dig kurserne.

Til de fysiske kurser er deadline kl. 12.00 dagen før af hensyn til forberedelsen af kurset.

Til onlinekurser er deadline 1 time før kursusstart.

Online kurser
Du vil ved tilmelding modtage et link til kurset.

Fysiske Kurser
Lokationen vil fremgå på tilmeldingen samt i din beskræftelsesmail.

Efter kurset vil du modtage en mail med siderne fra kursets oplæg. 

Det siger vores kunder: