Faaborg kommune og Conventus

De kommunale krav og snitfladen til Conventus

Fritidsportalen

Alle folkeoplysende foreninger vises på Faaborg-Midtfyn kommunes fritidsportal. Hvad der vises her om jeres forening, indstilles i Conventus. Det er jeres ansvar at oplysningerne er opdaterede. Tryk på stjernen for at gå til Fritidsportalen.

Nyhedsbrev fra Kultur og idræt

Kultur og Idræt sender løbende nyhedsbreve til jer som forening. Nyhedsbrevet sendes til de primære ansvarlige – formand og kasserer. Hvem, der modtager informationerne, afhænger af, hvem, I har registreret i Conventus under bestyrelsen med de forskellige roller. Derfor er det vigtigt, at disse oplysninger er opdaterede i Conventus.

Ansøgning om tilskud

I skal ansøge om forskellige tilskud igennem Conventus. Disse tilskud omfatter Medlemstilskud, Lokaletilskud, Børneattesterklæring og Regnskab

Ansøgning om kommunale lokale og selvejende haller

Al booking af tid i de kommunale lokaler og selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune skal foregå gennem Conventus.

Conventus & Kommunen

De kommunale krav og snitfladen til Conventus

Fritidsportalen

Alle folkeoplysende foreninger vises på Faaborg-Midtfyn kommunes fritidsportal. Hvad der vises her om jeres forening, indstilles i Conventus. Det er jeres ansvar at oplysningerne er opdaterede. Tryk på stjernen for at gå til Fritidsportalen.

Nyhedsbrev fra Kultur og idræt

Kultur og Idræt sender løbende nyhedsbreve til jer som forening. Nyhedsbrevet sendes til de primære ansvarlige – formand og kasserer. Hvem, der modtager informationerne, afhænger af, hvem, I har registreret i Conventus under bestyrelsen med de forskellige roller. Derfor er det vigtigt, at disse oplysninger er opdaterede i Conventus.

Ansøgning om tilskud

I skal ansøge om forskellige tilskud igennem Conventus. Disse tilskud omfatter Medlemstilskud, Lokaletilskud, Børneattesterklæring og Regnskab

Ansøgning om kommunale lokale og selvejende haller​

Al booking af tid i de kommunale lokaler og selvejende haller i Faaborg-Midtfyn Kommune skal foregå gennem Conventus.

Tilskud til Conventus-licens

Alle foreninger i Faaborg-Midtfyn Kommune kan få dække oprettelsesgebyr og 50% af licensudgiften til Conventus.

Muligheder for hjælp

Som supplement til de gratis kurser, der afholdes for foreningerne i kommunen, er der mulighed for at hente hjælp på andre måder også.

Personlig rådgivning

For at hjælpe jer godt på vej, har I mulighed for 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp. Rådgiveren har fokus på at hjælpe med dine spørgsmål, behov og ønsker. SJ-Hjælp kommer med råd og vejledning til, hvordan I tilpasser Conventus til jeres dagligdag. Hjælpen kan være: 

  • Telefonisk  
  • Skriftlig 
  • Fysiske møder 
  • Online møder 

Er hjælpen i de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en Conventus rådgivningspakke hos SJ-Hjælp. 

Tilskud til vores temakurser

I Faaborg-Midtfyn kommune kan alle foreninger søge kursustilskudspuljen for at få dækket hele eller dele af kursusudgifterne til vores temakurser.

Kursustilskuddet skal ansøges via blanketterne i Conventus.
Har I spørgsmål til tilskuddet, kan I kontakte Helle Hansen.

Muligheder for hjælp

Som supplement til de gratis kurser, der afholdes for foreningerne i kommunen, er der mulighed for at hente hjælp på andre måder også.

Personlig rådgivning

Udover den gratis hjælp i foreningsværkstedet, kan I få 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp. Rådgiveren har fokus på at hjælpe med dine spørgsmål, behov og ønsker. SJ-Hjælp kommer med råd og vejledning til, hvordan I tilpasser Conventus til jeres dagligdag. Hjælpen kan være: 

  • Telefonisk  
  • Skriftlig 
  • Fysiske møder 
  • Online møder 

Er hjælpen i foreningsværkstedet og de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en Conventus rådgivningspakke hos SJ-Hjælp. 

Tilskud til vores temakurser

I Faaborg-Midtfyn kommune kan alle foreninger søge kursustilskudspuljen for at få dækket hele eller dele af kursusudgifterne til vores temakurser.

Kontakt kommunen for at høre mere om mulighederne og læs mere om vores temakurser ved at klikke på “kursustilmelding” i menuen foroven.

Det siger vores kunder: