Kurser i Haderslev kommune

Kurser i Haderslev kommune

Tilmelding til Conventuskurser for foreninger i Haderslev kommune

I Haderslev Kommune har man et stærkt samarbejde med både Conventus og SJ-Hjælp.
SJ-Hjælp underviser på lokale Conventuskurser i Haderslev.

Kursusoversigt

Kursusoversigt

Klik på knappen og tilmeld dig her

Praktisk info

Modul 0 afvikles online i tidsrummet 17.00-18.00.

Hver undervisningsgang bygget op som følger:

 • Kl. 18.00-19.00
  • Første modul afvikles
 • Kl. 19.00-19.30 – der spises sandwich samtidig
  • Workshop – første modul
 • Kl. 19.30-20.00
  • Workshop – andet modul
 • kl. 20.00-21.00
  • Andet modul afvikles

Workshoppen
I workshopdelen arbejder I 30 minutter med opgaver, som er relevante for det første modul.

De sidste 30 minutter af workshoppen bruges som optakt til andet modul.

For at kunne tilbyde kursusopfølgning til alle foreninger, er 25 pladser pr. modul.

SJ-Hjælp anbefaler, at I gennemfører alle moduler og tager imod tilbuddet om kursusopfølgning.

I kan træne i Conventus med fuldt overblik
Forskellen på at have været på kursus i stedet for bare prøve sig frem, er at I kan træne på et oplyst grundlag.
I har indsigt i systemets muligheder og hvordan I kan udnytte Conventus til løse jeres problemer.

Vi kan desværre ikke overdrage al vores erfaring og træning i at bruge systemet til jer.
Derfor har I naturligvis fortsat træningstimerne i systemet tilbage, selvom I har været på kursus.

Vi underviser med udgangspunkt i et koncept, vi kalder “Fremtidssikret drift”.
Med hjælp fra digitalisering har vi fokus på at skabe en administration med så få administrative timer som muligt med opgaverne fordelt på flere skuldre. Det er med til at sikre et stærkt fundament for jeres forening.

Modulernes opbygning
Alle modulerne er bygget op, så der er noget for både nybegynderen og den mere erfarne:

 • Gennemgang og demonstration af hvordan funktionerne kan bruges
  • Funktionsoverblik
 • Hvad skal der klikkes på?
  • Den tekniske opsætning
 • Dagligdagen
  • Hvad er det tilbagevendende daglige arbejde?

For hvert emne laver SJ-Hjælp en opsamling af de vigtigste ting, vi anbefaler, I skal tage stilling til.

I forbindelse med hvert modul vil der være mulighed for at stille korte generelle spørgsmål.

Modul 0-4
Modulerne er bygget op om grundlæggende viden og forståelse for Conventus og systemets funktioner.

I mange foreninger vil det være hensigtsmæssigt at dele medlemsadministration og regnskab på flere skuldre. SJ-Hjælp ser derfor meget gerne flere deltagere fra den enkelte forening – det giver samtidig jer faglighed til videreudvikling af forbedringstiltag.

Mellem modulerne tilbydes I en kursusopfølgning.

Modul 5-6
Anden del af forløbet tager afsæt i de grundlæggende spørgsmål og stillingtagen fra modul 0-4 og generelle temaer fra opfølgningen.

Med dette udgangspunkt gennemgås dagligdagen for medlemsadministration og regnskab.

Gratis kursusopfølgning
SJ-Hjælps erfaring er, at mange søger kurser, for at få konkrete løsningsforslag som rammer netop jeres behov og udfordringer.
For at kunne gøre dette bedst muligt, tilbydes I op til 30 minutters kursusopfølgning pr. forening.  
Tilbuddet gælder en opfølgning pr. forening og det udløber 14 dage efter modul 4 er afviklet.

Kursusopfølgning – hvordan foregår det?
Foreningen får et link, der giver mulighed for at booke et kort online møde.
Når I har valgt det tidspunkt som passer jer bedst, sender SJ-Hjælp et link til Zoom.

I mødes online med en af vores rådgivere, og gennemgår jeres spørgsmål / udfordringer.
For at bruge tiden bedst, bliver I bedt om at skrive til os, hvad vi skal snakke om, når I booker opfølgningen.

Vi kommer med et bud på løsning af jeres udfordringer, og et bud på en plan for, hvordan I kommer godt videre.
Vi sender en kort opsummering, som I kan arbejde videre med.

Efter endt kursusforløb
Når I har deltaget i alle modulerne, og lagt en plan for løsninger af jeres ønsker og krav til systemet, er I klar til at gå i gang med at tilpasse Conventus til jeres virkelighed.
I har fået overblik over systemets mange muligheder, og har fået den grundlæggende systemforståelse.

Det eneste, der mangler nu, er de træningstimer, der skal til, så I for alvor bliver dus med systemet

Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser

Målgruppe

 • Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.
 • Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi giver dig et kort helikopteroverblik over Conventus og systemets mange muligheder.

 Vi giver dig en let introduktion til følgende funktioner

 • Muligheden for at bringe forskellige niveauer af administratorer i spil
 • De tre primære opkrævningsformer i Conventus
 • Indhentning af ekstra informationer i forbindelse med tilmelding
 • Indhentning af ekstra oplysninger på de frivillige
 • Opgavetilmelding for frivillige
 • Kort overblik over udgifter Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.

Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Oplægget varer 45-50 minutter – derefter er der mulighed for spørgsmål.

Tilbuddet gælder én opfølgning pr. forening.
Det udløber 14 dage efter modul 4 er afviklet.

For at kunne tilbyde kursusopfølgning til alle foreninger, er der 25 pladser pr. modul.

Målgruppe:

 • foreninger, som overvejer om de skal bruge Conventus
 • helt nye frivillige i foreninger, som bruger Conventus i forvejen

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende funktioner i Conventus’ medlemskartotek.

Gennemgangen giver overblik over mulighederne at anvende basisfunktionerne ift. opbevaring af medlemmer – lige meget om man er stor eller lille forening.
Derudover gennemgås fordelene ved at bruge Conventus til medlemsoptælling og indberetning.

Vi giver anbefalinger til strukturopbygning i medlemskartoteket.

Vi gennemgår blandt andet:

 • Gruppeoprettelse og forskel på gruppetyper
 • Kontaktoprettelse
  • Manuelt
  • Online
 • Roller og titler i adressebogen
 • Medlemsoptælling og indberetningModul 2 – administration giver et indblik i, hvordan Conventus kan anvendes til at lette de administrative opgaver omkring bestyrelse og udvalg.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus til dokumentopbevaring, kalenderstyring og kommunikation:

 • Filarkiv og mappestruktur
  • Online drev – Google, Dropbox, Onedrive ..
  • Fordele og ulemper
 • Kalender / årshjul
  • Møder
  • Aktiviteter
 • Kommunikation
  • Fordele og ulemper ved funktionspostkasser
  • Medlemmer
  • Frivilliggrupper

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I:

 • Beslutte om I skal bruge Conventus bredere end kun til medlemsadministration og regnskab
 • Tage stilling til fordele og ulemper i forhold til online drevløsninger eller Conventus
 • Bruge Conventus til kalenderstyring og mødedokumenter
 • Uddelegere ansvaret mødeindkaldelse og vedligeholdelse af dokumentopbevaring
 • Vælge hvordan I vil bruge kommunikationsmodulet i Conventus
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet:

 • Arkiv
  • Filer
  • Møder
 • Kalender
  • Møder
  • Aktiviteter
 • Kommunikation

Modul 3 – basis og grundopsætning giver et indblik i, hvordan opsætningen af finansmodulet i Conventus skal være for at basisregnskab fungerer korrekt.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus til styring af økonomien:

 • Kontoplan
  • Afdelinger
 • Regnskaber og regnskabsår
 • Tekster
 • Betalingsfrister
 • Basisbogføring
 • Bilag

Vi slutter modulet med forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I:

 • Beslutte om I vil bruge Conventus eller et andet økonomisystem
 • Tage stilling til hvilken økonomistyring bestyrelsen ønsker
 • Tage stilling til revisorer og bilagskontrollanters rolle
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet:

 • Organisation
  • Generelt
 • Finans – Administration
  • Kontoplan og faste konti
  • Afstemningskonti
  • Indstilllinger
  • Kassekladde

Modul 4 – Tilmeldingsformer giver et overblik over, hvilke kanaler medlemmerne kan bruge til tilmelding og kontingentbetaling samt deres fordele og ulemper.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler fra den virkelige verden i forhold til at præsentere tilmeldingsformerne, så vi gennemgår eksempler, I kan spejle jer i:

De 3 forskellige kontingentopkrævninger:

 • E-mailopkrævning
 • Holdtilmelding
 • Abonnement

Aktivitet- eller arrangementstilmelding:

 • Engangsbetaling med ekstra svarmuligheder – f.eks.
  • stævnetilmelding med bestilling af t-shirt
 • Billetsalg til arrangementer med og uden pris – f.eks
  • fællesspisning, opvisning, juleafslutning mm.
 • Holdtræning med pladsbooking fra gang til gang – f.eks.
  • indoor cycling med maks. 16 cykler
  • prøvetræninger

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I:

 • Tage stilling til, hvilken kontingentopkrævning, der er den rigtige for jer
 • Beslutte om, I har andre tilmeldingsformer, I med fordel kan bruge Conventus til
 • Uddelegere ansvaret for forskellige tilmeldinger / kontrol af tilmeldinger, når det centraliseres i Conventus
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Adressebogen
 • Conventus og hjemmesiden
 • Finans
  • Kontingent / Hold
  • abonnement
 • Booking

Modul 5 – organisering giver et indblik i, hvordan titler, roller, brugere og rettigheder kan sættes op i Conventus, så den enkelte bruger får adgang til netop de funktioner, der passer til brugerens behov.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan få Conventus til at afspejle jeres måde at organisere foreningen på:

Forslag hvordan en arbejdsdeling kunne se ud:

 • Funktionspostkasser
 • Titler i foreningen
 • Fritidsportaler hos kommuner mm
 • Rettigheder
 • Brugere

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I:

 • Beslutte et brugerhieraki i overensstemmelse med GDPR
 • Tage stilling til fordele og ulemper i forhold til hvor detaljerede rettigheder skal være
 • Vidensdele – ved at ”det aktuelle relevante data” er tilgængeligt
 • Konfigurere titler, rettigheder og brugere
 • Uddelegere ansvaret for vedligeholdelse af medlemslister
 • Lave en vedligeholdelsesplan

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet:

 • Administration
 • Organisation
 • Adressebog, titler
 • Brugere
  • Rettigheder
  • Profiler

Modul 6 – økonomi giver et indblik i, hvordan de udvidede indstillinger omkring kontingentbetaling og fakturering bringes i spil, og hvad det betyder for dagligdagens arbejdsgange.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus opkrævning af betalinger, opfølgning på skyldnere samt bogføringen kan tilrettelægges:

Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt:

 • Moms
 • Kontingentindtægter og automatisk bogføring
 • Varekartotek
 • Fakturaer og opkrævninger
 • Kontingentbetaling – afhængigt af jeres tidligere beslutninger
 • Udenlandske betalingskort
 • Fakturering og varekartotek
 • Opkrævninger
 • Opfølgningslister
 • Bogføring
 • Årsafslutning

Efter dette kursus kan I:

 • Bogføre
 • Lave bankafstemning
 • Fakturere og kreditere
 • Følge op på skyldnere og det I skylder væk
 • Lave årsregnskab
 • Starte et nyt regnskabsår
 • Tage stilling hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt
 • Uddelegere ansvaret for opfølgning på kontingentbetaling
 • Tage stilling til hvilken økonomistyring bestyrelsen ønsker
 • Vælge hvordan I vil bruge fakturamodulet i Conventus

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet:

 • Finans
 • Kassekladder
 • Regnskab
 • Bogføringsjournal
 • Finans – Medlemmer
 • Oversigter
 • Betalingskort
 • Finans – Handel
 • Fakturaer
 • Kreditnotaer

Tilskud til Conventus-licens

Alle foreninger i Haderslev Kommune kan få dækket både oprettelsesgebyr og den fulde licensudgift til Conventus.

Ofte stillede spørgsmål

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 2017 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Basisforløb
Det er gratis at deltage i basisforløbet (modul 0-6).

Temakurser
Temakurserne (modul 7-9) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Anbefaling – ansøgning om kursustilskud:
Mange kommuner tilbyder kursustilskud til uddannelse af foreningens frivillige.
Du kan kontakte din kultur- og fritidsforvaltning for at høre mere om mulighederne i din kommune.

Modul 0 afvikles online.

Modul 1-6 afvikles fysisk i kommunens lokaler.

Alle foreninger i Haderslev kommune er velkomne.

Vi anbefaler, at I deltager med flere frivillige fra jeres forening, så I kan spare med hinanden efterfølgende, men du kan godt deltage alene.

Ja, det er vigtigt at du tilmelder dig kurserne.

Til de fysiske kurser er deadline kl. 12.00 3 dage før af hensyn til forberedelsen af kurset.

Til onlinekurser er deadline 1 time før kursusstart.

Online modul
Du modtager automatisk et link til kurset efter din tilmelding.
Linket sendes til den e-mail, du angiver ved din tilmelding.

Fysiske moduler
Adressen for kursusstedet fremsendes i tilmeldingsbekræftelsen.

Efter kurset vil du modtage en mail med siderne fra kursets oplæg. 

Det siger vores kunder:

Tilføj din overskrift her