Eksklusivt kursusforløb

For foreninger

1:1 undervisning skræddetsyet til jeres behov

Vil du hellere på de gratis kurser, se i stedet denne side.

Vi har stor succes med vores gratis Conventuskurser.
Vi har samtidig flere, som ønsker mere koncentrerede forløb, hvor det er 1:1 undervisning med udgangspunkt i jeres udfordringer og behov. 

Uanset hvad behovet er, så skræddersyr vi et forløb med mulighed for at gå mere i dybden med jeres ønsker.
Læs mere her på siden om jeres muligheder og rammerne for kursusforløbet.

Opbygningen af kursusforløbet

Kursusforløbet består af 4 af nedenstående moduler

I kan frit vælge de 4 moduler, som passer bedst jeres behov

Pris for kursusforløbet: 5.000 kr. inkl. moms

Har I kun brug for 1 modul, er prisen 1.500 kr. inkl. moms

Kontakt os for at høre nærmere og for at booke et eksklusivt kursusforløb skræddersyet til jeres behov.
OBS! Der er mulighed for at søge tilskud hos kommunen til kursusforløbet.

Eksklusivt kursusforløb

For foreninger

Skræddetsyet til jeres behov og ønsker

Vil du hellere på de gratis kurser, se i stedet denne side.

Vi har stor succes med vores gratis kurser, men vi oplever også flere, der ønsker mere koncentrerede forløb med færre deltagere og med afsæt i lige netop deres udfordringer og behov. Det kan fx være i forbindelse med udrulningen af Conventus i hele kommunen, som undervisning af alle ildsjælene i foreningen eller måske et skræddersyet forløb til den nye kasserer.

Uanset hvad behovet er, så skræddersyr vi et forløb med mulighed for at gå mere i dybden med deltagernes ønsker og som passer på lige netop jeres situation. Læs mere her på siden om jeres muligheder og rammerne for kursusforløbet.

Opbygningen af kurset

Et kursus består af 4 af de nedenstående moduler. I kan vælge frit eller finde de 4 rigtige til jeres behov i samarbejde med os.

Pris for kursusforløbet: 5.000 kr. inkl. moms*

Kontakt os for at høre nærmere og for at booke et eksklusivt kursusforløb skræddersyet til jeres behov.
OBS! Der er mulighed for at søge tilskud hos kommunen til kursusforløbet.

Eksklusivt kursusforløb

For foreninger

Skræddetsyet til jeres behov og ønsker

Vil du hellere på de gratis kurser, se i stedet denne side.

Vi har stor succes med vores gratis kurser, men vi oplever også flere, der ønsker mere koncentrerede forløb med færre deltagere og med afsæt i lige netop deres udfordringer og behov. Det kan fx være i forbindelse med udrulningen af Conventus i hele kommunen, som undervisning af alle ildsjælene i foreningen eller måske et skræddersyet forløb til den nye kasserer.

Uanset hvad behovet er, så skræddersyr vi et forløb med mulighed for at gå mere i dybden med deltagernes ønsker og som passer på lige netop jeres situation. Læs mere her på siden om jeres muligheder og rammerne for kursusforløbet.

Opbygningen af kurset

Et kursus består af 4 af de nedenstående moduler. I kan vælge frit eller finde de 4 rigtige til jeres behov i samarbejde med os.

Pris for kursusforløbet: 5.000 kr. inkl. moms*

Kontakt os for at høre nærmere og for at booke et eksklusivt kursusforløb skræddersyet til jeres behov.
OBS! Der er mulighed for at søge tilskud hos kommunen til kursusforløbet.

Modulbeskrivelser

Modulbeskrivelser

Hvad gennemgår vi?

Modul 0 – Hvad kan Conventus er en kort helikopterflyvning over de forskellige udfordringer, som Conventus kan være med til at løse.

Kurset tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden”, og hvordan systemets teknik kan bruges.

I får et samlet overblik over Conventus og hvordan det sættes i spil til løsning af forskellige opgaver:

 • GDPR sikrede kontaktoplysninger på frivillige og medlemmer
 • Hjemmesidens rolle i forhold til Conventus
 • Online tilmeldinger med kortbetaling
 • Et regnskabsprogram med automatisk bogføring af kontingentindtægter
 • Administrationsopgaver – dokumentopbevaring, kalenderstyring mm
 • Events, frivillige og vagtplaner

Vi slutter modul 0 med forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling til inden I fortsætter med næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Diskutere i ledelsen hvad Conventus tilbyder
 • Tage stilling til, hvilke dele af systemet, som er relevante for jer
 • Planlægge hvilke dele af systemet, I vil fokusere på kort- og langsigtet

De tekniske dele af Conventus vi introducerer på modulet

 • Adressebogen
 • Conventus og hjemmesiden
 • Finans
 • Arkiv
  • Filer
 • Kalender
 • Booking

Hvad gennemgår vi?

Modul 1 – organisering giver et indblik i, hvordan titler, roller, brugere og rettigheder kan sættes op i Conventus, så den enkelte bruger får adgang til netop de funktioner, der passer til brugerens behov.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan få Conventus til at afspejle jeres måde at organisere foreningen på:

 • Forslag hvordan en arbejdsdeling kunne se ud
 • Funktionspostkasser
 • Titler i foreningen
  • Fritidsportaler hos kommuner mm
 • Rettigheder
 • Brugere

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Beslutte et brugerhieraki i overensstemmelse med GDPR
 • Tage stilling til fordele og ulemper i forhold til hvor detaljerede rettigheder skal være
 • Vidensdele – ved at ”det aktuelle relevante data” er tilgængeligt
 • Konfigurere titler, rettigheder og brugere
 • Uddelegere ansvaret for vedligeholdelse af medlemslister
 • Lave en vedligeholdelsesplan

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Administration
  • Organisation
  • Adressebog, titler
 • Brugere
  • Rettigheder
  • Profiler

Hvad gennemgår vi?

Modul 2 – Tilmeldingsformer giver et overblik over, hvilke kanaler medlemmerne kan bruge til tilmelding og kontingentbetaling samt deres fordele og ulemper.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler fra den virkelige verden i forhold til at præsentere tilmeldingsformerne, så vi gennemgår eksempler, I kan spejle jer i:

 • De 3 forskellige kontingentopkrævninger
  • E-mailopkrævning
  • Holdtilmelding
  • Abonnement
 • Aktivitet- eller arrangementstilmelding
  • Engangsbetaling med ekstra svarmuligheder – f.eks.
   • stævnetilmelding med bestilling af t-shirt
  • Billetsalg til arrangementer med og uden pris – f.eks.
   • fællesspisning, opvisning, juleafslutning mm.
  • Holdtræning med pladsbooking fra gang til gang – f.eks.
   • indoor cycling med maks. 16 cykler
   • prøvetræninger

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Tage stilling til, hvilken kontingentopkrævning, der er den rigtige for jer
 • Beslutte om, I har andre tilmeldingsformer, I med fordel kan bruge Conventus til
 • Uddelegere ansvaret for forskellige tilmeldinger / kontrol af tilmeldinger, når det centraliseres i Conventus
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet
Adressebogen

 • Conventus og hjemmesiden
 • Finans
  • Kontingent / Hold
  • abonnement
 • Booking

Hvad gennemgår vi?

Modul 3 – økonomi giver et indblik i, hvordan opsætningen af finansmodulet i Conventus skal være for at dagligdagens regnskab fungerer korrekt.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus til styring af økonomien:

 • Afdelinger og moms
 • Kontoplan
 • Regnskaber og regnskabsår
 • Bilag
 • Kontingentindtægter og automatisk bogføring
 • Varekartotek
 • Fakturaer og opkrævninger
  • Tekster
  • Betalingsfrister

Vi slutter modulet med forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Beslutte om I vil bruge Conventus eller et andet økonomisystem
 • Tage stilling til hvilken økonomistyring bestyrelsen ønsker
 • Tage stilling til revisorer og bilagskontrollanters rolle
 • Uddelegere ansvaret for opfølgning på kontingentbetaling
 • Vælge hvordan I vil bruge fakturamodulet i Conventus
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Organisation
  • Generelt
 • Finans – Administration
  • Kontoplan og faste konti
  • Afstemningskonti
  • Kontingent, hold og abonnement
 • Finans – Handel
  • Fakturering
  • Varekartotek
  • Indstilllinger

Hvad gennemgår vi?

Modul 4 – administration giver et indblik i, hvordan Conventus kan anvendes til at lette de administrative opgaver omkring bestyrelse og udvalg.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus til dokumentopbevaring, kalenderstyring og kommunikation:

 • Filarkiv og mappestruktur
 • Online drev – Google, Dropbox, Onedrive ..
  • Fordele og ulemper
 • Kalender / årshjul
  • Møder
  • Aktiviteter
 • Kommunikation
  • Fordele og ulemper ved funktionspostkasser
  • Medlemmer
  • Frivilliggrupper

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Beslutte om I skal bruge Conventus bredere end kun til medlemsadministration og regnskab
 • Tage stilling til fordele og ulemper i forhold til online drevløsninger eller Conventus
 • Bruge Conventus til kalenderstyring og mødedokumenter
 • Uddelegere ansvaret mødeindkaldelse og vedligeholdelse af dokumentopbevaring
 • Vælge hvordan I vil bruge kommunikationsmodulet i Conventus
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Arkiv
  • Filer
  • Møder
 • Kalender
  • Møder
  • Aktiviteter
 • Kommunikation

Hvad gennemgår vi?

Modul 5 – medlemskartotek giver et samlet overblik over opbygningen af medlemskartoteket i Conventus, og hvorfor det er rygraden i brugen af systemet.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at præsentere opbygningen og anvendelsen af medlemskartoteket.
Derudover introduceres sammenhængene til systemets medlemsoptælling, indberetning til kommunen samt det centrale foreningsregister (CFR).

Vi gennemgår:

 • Afdelinger og grupper i adressebogen
 • Kontakttyper og forskellen på typerne
 • Online eller manuel kontaktoprettelse
 • Grupper og indstillinger for aktive deltagere / udøvere
 • Grupper for de frivillige
 • Medlemsoptælling i Conventus
  • CFR (DGI / DIF)
  • Kommunens skabelon
  • Egen skabelon

Vi slutter modulet forskellige spørgsmål, vi anbefaler, I tager stilling inden næste modul.

Efter dette kursus kan I

 • Tage stilling til, hvilken opbygning, I ønsker for jeres medlemskartotek
 • Beslutte hvilke afdelinger og grupper, I skal oprette
 • Vælge om kontakter selv skal oprette sig online eller I manuelt vil gøre det for dem
 • Bruge Conventus til korrekt medlemsoptælling, indberetning og dokumentation
 • Uddelegere ansvaret om oprettelse af grupper og kontrol af deltagere på dem
 • Tage stilling til, hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Adressebogen
  • Afdelinger
  • Gruppeoprettelse og indstillinger
   • Gruppetype: Hold
   • Gruppetype: Udvalg
  • Kontakter
   • Person
   • Medlem
   • Virksomhed
  • Adressebog – statistik
   • CFR
   • Conventus kommunes skabelon
   • Egen skabelon

Hvad gennemgår vi?

Modul 6 – økonomi giver et indblik i, hvordan dagligdagen i finansmodulet kan tilrettelægges.

Vi tager udgangspunkt i forskellige eksempler ”fra den virkelige verden” i forhold til at vise jer, hvordan I kan bruge Conventus opkrævning af betalinger, opfølgning på skyldnere samt bogføringen kan tilrettelægges:

 • Kontingentbetaling – afhængigt af jeres tidligere beslutninger
 • Udenlandske betalingskort
 • Fakturering og varekartotek
 • Opkrævninger
 • Opfølgningslister
 • Bogføring
 • Årsafslutning

Efter dette kursus kan I

 • Bogføre
 • Lave bankafstemning
 • Fakturere og kreditere
 • Følge op på skyldnere og det I skylder væk
 • Lave årsregnskab
 • Starte et nyt regnskabsår
 • Tage stilling hvad der er vigtigst at komme i gang med på kort og lang sigt

Hvilke tekniske dele af Conventus vi gennemgår på modulet

 • Finans
  • Kassekladder
  • Regnskab
  • Bogføringsjournal
 • Finans – Medlemmer
  • Oversigter
  • Betalingskort
 • Finans – Handel
  • Fakturaer
  • Kreditnotaer

Målgruppe

Kurset henvender sig til jer, som ønsker at få viden om Conventus og samspillet med jeres hjemmeside.

Vi præsenterer, hvordan den maksimale integration mellem Conventus og hjemmesiden kan minimere den løbende vedligeholdelse, lette det administrative arbejde for de ansvarlige frivillige, samt sikre nem og klar kommunikation med omverdenen.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at I har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-6.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Fremtidssikret drift” og hvad det betyder for jer.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus og sammenhængen til hjemmesiden.

Vi præsenterer de grundlæggende tekniske oplysninger, som skal trækkes fra Conventus og lægges over i hjemmesideprogrammet for at sikre selve integrationen mellem Conventus og hjemmesiden. 

Hovedvægten af kurset er en inspiration til, hvordan maksimal udnyttelse af Conventus, og stærkt samspil med hjemmesiden, kan sikre din forenings bæredygtige drift.

Vi præsenterer elementer såsom:

 • Profiloprettelse online
 • Online tilmelding
  • sæsonhold
  • abonnement
  • book plads pr. gang
 • Online tilmelding for frivillige
 • Tilmelding med brug af Ekstra felter
 • Visning af træningstider og foreningens øvrige aktiviteter
 • Eventtilmelding med billet
 • Kontaktoplysninger på frivilliggrupper og udvalg

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres I til, hvordan I kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning.

Temakurserne (modul 7-9) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Målgruppe

Kurset er for jer, som ønsker at få viden om, hvordan I kan bruge Conventus til rekruttering og registrering af frivillige.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at I har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-6.

Selve kurset

Conventus kan bruges til lette administrationen omkring frivilligheden. Det gør det nemmere at administrere tilmelding til opgaver, indhentning af oplysninger på de frivillige mm.

Vi gennemgår, hvordan I kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave rettigheder på baggrund af den frivilliges rolle
 • Registrering af den frivillige som leder på gruppen
 • Registrering af de frivilliges oplysninger
  • Indhentning af børneattester
  • Størrelse på foreningstøj
  • Kontonummer til udbetaling af godtgørelse
 • Hjælperoprettelse
 • Tilmelding som hjælper – f.eks. jeg kan hjælpe:
  • med grill til sommerfesten søndag kl. 17-20
  • klargøring af hallen
  • madlavning til fællesspisning
 • Vagtplaner i Conventus gennem online booking
 • Kommunikation med hjælperne
  • Holdtilmelding
  • Online booking

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan I kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.
Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Til jer, der er de erfarne Conventus-brugere, som ønsker at automatisere så meget som muligt.

Mange foreninger og facilitetsejere har glæde af, at bruge automatisk opkrævning – hvad enten det er til fitness eller almindelig kontingentbetaling. 

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som kan være opnået på vores basismoduler.

Selve kurset
Vi gennemgår funktioner, som sikrer den mest optimale drift med fokus på, hvordan driften kan digitaliseres og automatiseres så meget som muligt i forhold til tilmelding med automatisk betaling. 

Automatisk betaling hedder abonnement på Conventussprog.

Vi præsenterer, hvordan:

 • de grundlæggende elementer omkring automatisk betaling (abonnement) virker
 • I tilpasser jeres måde at opkræve på, og hvilke strukturer og beslutninger ledelsen skal tage stilling til
 • abonnementerne er bygget op og koblet til Adressebogen, Finans og hjemmesiden
 • I vedligeholder abonnementerne, når grundopsætningen er lavet
 • I griber udgifter og prisstruktur an
 • abonnement kan kobles sammen med et låsesystem
 • I kan få hjælp til at komme i gang med automatisk betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.
Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Ofte stillede spørgsmål

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 2017 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Et kursusforløb med 4 moduler koster 5.000 kr. inkl. moms.

Der er mulighed for at søge tilskud til kursusforløbet hos kommunen.

Efter kurset vil du modtage en mail med siderne fra kursets oplæg. 

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 2017 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Et kursusforløb med 4 moduler koster 5.000 kr. inkl. moms.

Der er mulighed for at søge tilskud til kursusforløbet hos kommunen.

Efter kurset vil du modtage en mail med siderne fra kursets oplæg. 

Det siger vores kunder: