Kurser i Fredericia kommune

Tilmelding til Conventuskurser for foreninger i Fredericia kommune

I Fredericia Kommune har man et stærkt samarbejde med både Conventus og SJ-Hjælp.
Det betyder, at man som forening i kommunen får forskellige tilbud om hjælp til Conventus – blandt andet kurser.

Kursusoversigt

Kursusoversigt

Kommende kurser

Tilmelding til kurser

Læs kursusbeskrivelserne længere nede

Modul 0 afvikles online i tidsrummet 19.00-20.00.

Hver undervisningsgang bygget op som følger:

 • Kl. 18.00-19.00
  • Første modul afvikles
 • Kl. 19.00-19.30 – der spises sandwich samtidig
  • Workshop – første modul
 • Kl. 19.30-20.00
  • Workshop – andet modul
 • kl. 20.00-21.00
  • Andet modul afvikles

Workshoppen
I workshopdelen arbejder I 30 minutter med opgaver, som er relevante for det første modul.

De sidste 30 minutter af workshoppen bruges som optakt til andet modul.

Klik på knappen for at se kursusdatoer og tilmelde

Kursusforløbets indhold og opbygning

Modul 0 afvikles online i tidsrummet 19.00-20.00.

Hver undervisningsgang bygget op som følger:

 • Kl. 18.00-19.00
  • Første modul afvikles
 • Kl. 19.00-19.30 – der spises sandwich samtidig
  • Workshop – første modul
 • Kl. 19.30-20.00
  • Workshop – andet modul
 • kl. 20.00-21.00
  • Andet modul afvikles

Workshoppen
I workshopdelen arbejder I 30 minutter med opgaver, som er relevante for det første modul.

De sidste 30 minutter af workshoppen bruges som optakt til andet modul.

For at kunne tilbyde kursusopfølgning til alle foreninger, er 25 pladser pr. modul.

SJ-Hjælp anbefaler, at I gennemfører alle moduler og tager imod tilbuddet om kursusopfølgning.

I kan træne i Conventus med fuldt overblik
Forskellen på at have været på kursus i stedet for bare prøve sig frem, er at I kan træne på et oplyst grundlag.
I har indsigt i systemets muligheder og hvordan I kan udnytte Conventus til løse jeres problemer.

Vi kan desværre ikke overdrage al vores erfaring og træning i at bruge systemet til jer.
Derfor har I naturligvis fortsat træningstimerne i systemet tilbage, selvom I har været på kursus.

Vi underviser med udgangspunkt i et koncept, vi kalder “Fremtidssikret drift”.
Med hjælp fra digitalisering har vi fokus på at skabe en administration med så få administrative timer som muligt med opgaverne fordelt på flere skuldre. Det er med til at sikre et stærkt fundament for jeres forening.

Modulernes opbygning
Alle modulerne er bygget op, så der er noget for både nybegynderen og den mere erfarne:

 • Gennemgang og demonstration af hvordan funktionerne kan bruges
  • Funktionsoverblik
 • Hvad skal der klikkes på?
  • Den tekniske opsætning
 • Dagligdagen
  • Hvad er det tilbagevendende daglige arbejde?

For hvert emne laver SJ-Hjælp en opsamling af de vigtigste ting, vi anbefaler, I skal tage stilling til.

I forbindelse med hvert modul vil der være mulighed for at stille korte generelle spørgsmål.

Modul 0-4
Modulerne er bygget op om grundlæggende viden og forståelse for Conventus og systemets funktioner.

I mange foreninger vil det være hensigtsmæssigt at dele medlemsadministration og regnskab på flere skuldre. SJ-Hjælp ser derfor meget gerne flere deltagere fra den enkelte forening – det giver samtidig jer faglighed til videreudvikling af forbedringstiltag.

Mellem modulerne tilbydes I en kursusopfølgning.

Modul 5-6
Anden del af forløbet tager afsæt i de grundlæggende spørgsmål og stillingtagen fra modul 0-4 og generelle temaer fra opfølgningen.

Med dette udgangspunkt gennemgås dagligdagen for medlemsadministration og regnskab.

Gratis kursusopfølgning
SJ-Hjælps erfaring er, at mange søger kurser, for at få konkrete løsningsforslag som rammer netop jeres behov og udfordringer.
For at kunne gøre dette bedst muligt, tilbydes I op til 30 minutters kursusopfølgning pr. forening.  
Tilbuddet gælder en opfølgning pr. forening og det udløber 14 dage efter modul 4 er afviklet.

Kursusopfølgning – hvordan foregår det?
Foreningen får et link, der giver mulighed for at booke et kort online møde.
Når I har valgt det tidspunkt som passer jer bedst, sender SJ-Hjælp et link til Zoom.

I mødes online med en af vores rådgivere, og gennemgår jeres spørgsmål / udfordringer.
For at bruge tiden bedst, bliver I bedt om at skrive til os, hvad vi skal snakke om, når I booker opfølgningen.

Vi kommer med et bud på løsning af jeres udfordringer, og et bud på en plan for, hvordan I kommer godt videre.
Vi sender en kort opsummering, som I kan arbejde videre med.

Efter endt kursusforløb
Når I har deltaget i alle modulerne, og lagt en plan for løsninger af jeres ønsker og krav til systemet, er I klar til at gå i gang med at tilpasse Conventus til jeres virkelighed.
I har fået overblik over systemets mange muligheder, og har fået den grundlæggende systemforståelse.

Det eneste, der mangler nu, er de træningstimer, der skal til, så I for alvor bliver dus med systemet

Muligheder for foreningshjælp i Fredericia kommune

Kursusbeskrivelser

Kursusbeskrivelser

Målgruppe

 • Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.
 • Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi giver dig et kort helikopteroverblik over Conventus og systemets mange muligheder.

Vi giver dig en let introduktion til følgende funktioner:

 • Muligheden for at bringe forskellige niveauer af administratorer i spil
 • De tre primære opkrævningsformer i Conventus
 • Indhentning ekstra informationer i forbindelse med tilmelding
 • Indhentning af ekstra oplysninger på de frivillige
 • Opgavetilmelding for frivillige
 • Kort overblik over udgifter Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.

Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Oplægget varer 45-50 minutter – derefter er der mulighed for spørgsmål.

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker grundlæggende viden om Conventus.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Vælge den rigtige kontingentopkrævning
 • Bygge medlemskartoteket op
 • Oprette afdelinger og hold
 • Tilknytte frivillige titler på udvalg / hold
 • Indhente ekstra informationer i forbindelse med tilmelding
 • Bruge kommunikationsmodulet
 • Beregne udgifterne til Conventus og online betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker viden om Finansmodulet i Conventus.

Er du kasserer i din bestyrelse, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig.

Du behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner, der er relevante i forhold til dit kassererarbejde.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Lave basisopsætningen af Finansdelen
 • Anvende bogføringsmodulet
 • Bruge posteringsoversigter og oversigter over saldi
 • Vælge den mest optimale kontingentopkrævning
 • Koble medlemskartoteket og opkrævninger sammen med regnskabsmodulet

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker at få viden om, hvordan Conventus kan bruges til at lette og forankre det administrative bestyrelsesarbejde. Er du bestyrelsesmedlem, nyvalgt eller ej, er kurset relevant for dig.

Det er også vores klare opfattelse, at I, som bestyrelse, får mere ud af dette modul, hvis I er flere der deltager end kun formand og kasserer. I behøver ikke kende Conventus på forhånd for at kunne deltage.

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Bruge mødeindkaldelse med dagsorden og referat
 • Samle kalenderoverblikket over hele året
 • Eventtilmelding
 • Bruge booking til visning af faste træningstider / ugeskemaer
 • Bygge en struktur for dokumentation af dagsordener og referater
 • Kommunikere med frivilliggrupper
 • Kort om ekstra felter og frivilligheden

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker at få viden om Conventus og samspillet med jeres hjemmeside.

Vi præsenterer, hvordan den maksimale integration mellem Conventus og hjemmesiden kan minimere den løbende vedligeholdelse, lette det administrative arbejde for de ansvarlige frivillige, samt sikre nem og klar kommunikation med omverdenen.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus og sammenhængen til hjemmesiden.

Vi præsenterer de grundlæggende tekniske oplysninger, som skal trækkes fra Conventus og lægges over i hjemmesideprogrammet for at sikre selve integrationen mellem Conventus og hjemmesiden. 

Hovedvægten af kurset er en inspiration til, hvordan maksimal udnyttelse af Conventus, og stærkt samspil med hjemmesiden, kan sikre din forenings bæredygtige drift.

Vi præsenterer elementer såsom:

 • Profiloprettelse online
 • Online tilmelding
  • sæsonhold
  • abonnement
  • book plads pr. gang
 • Online tilmelding for frivillige
 • Tilmelding med brug af Ekstra felter
 • Visning af træningstider og foreningens øvrige aktiviteter
 • Eventtilmelding med billet
 • Kontaktoplysninger på frivilliggrupper og udvalg

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning.

Temakurserne (modul 4-8) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker at få viden om, hvordan I kan bruge Conventus til rekruttering og registrering af frivillige.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset

Conventus kan bruges til lette administrationen omkring frivilligheden. Det gør det nemmere at administrere tilmelding til opgaver, indhentning af oplysninger på de frivillige mm.

Vi gennemgår, hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave rettigheder på baggrund af den frivilliges rolle
 • Registrering af den frivillige som leder på gruppen
 • Registrering af de frivilliges oplysninger
  • Indhentning af børneattester
  • Størrelse på foreningstøj
  • Kontonummer til udbetaling af godtgørelse
 • Hjælperoprettelse
 • Tilmelding som hjælper – f.eks. jeg kan hjælpe:
  • med grill til sommerfesten søndag kl. 17-20
  • klargøring af hallen
  • madlavning til fællesspisning
 • Vagtplaner i Conventus gennem online booking
 • Kommunikation med hjælperne
  • Holdtilmelding
  • Online booking

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Temakurserne (modul 4-8) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Målgruppe
Til dig, der er den erfarne Conventus-bruger, som ønsker at automatisere så meget som muligt.

Mange foreninger har glæde af, at bruge automatisk opkrævning – hvad enten det er til fitness eller almindelig kontingentbetaling. 

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som kan være opnået på modul 1-3.

Selve kurset
Vi gennemgår funktioner, som sikrer den mest optimale drift med fokus på, hvordan driften kan digitaliseres og automatiseres så meget som muligt i forhold til tilmelding med automatisk betaling. 

Automatisk betaling hedder abonnement på Conventussprog.

Vi præsenterer, hvordan:

 • de grundlæggende elementer omkring automatisk betaling (abonnement) virker
 • I tilpasser jeres måde at opkræve på, og hvilke strukturer og beslutninger ledelsen skal tage stilling til
 • abonnementerne er bygget op og koblet til Adressebogen, Finans og hjemmesiden
 • I vedligeholder abonnementerne, når grundopsætningen er lavet
 • I griber udgifter og prisstruktur an
 • abonnement kan kobles sammen med et låsesystem
 • I kan få hjælp til at komme i gang med automatisk betaling

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen.
Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Temakurserne (modul 4-8) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker at få viden om Conventus’ bookingmodul, og hvad du kan bruge det til.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i forhold til booking i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave den grundlæggende opbygning omkring booking
 • Lave almindelige bookinger i kalenderen
 • Booking og fakturering
 • Vise bookingerne på hjemmesiden som enten
  • ugekalender
  • kalenderliste
 • Muligheder med adgangskontrol og Conventus

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Temakurserne (modul 4-8) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

Målgruppe

Kurset er for dig, som ønsker at få viden om onlinebookingens mange anvendelsesmuligheder i Conventus.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset

Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i forhold til online booking i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave den grundlæggende opbygning omkring booking
 • Klargøre bookingindstillingerne til online booking
 • Oprette online booking til holdtræning (med og uden pladsbegrænsning)
 • Oprette online booking af faciliteter, som f.eks.:
  • Padelbaner
  • Multibooking i hallen
 • Koble online booking sammen med Conventus og et låsesystem

 Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Temakurserne (modul 4-8) afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager (prisen er inkl. moms).

 

Tekst til ventelister

(M1) Der er lige nu ingen kommende datoer for dette kursus.
Skriv dig på interesselisten og modtag besked, når vi lægger nye datoer op  HER.

(M2) Der er lige nu ingen kommende datoer for dette kursus.
Skriv dig på interesselisten og modtag besked, når vi lægger nye datoer op HER.

Tilskud til Conventus-licens

Alle foreninger i Fredericia Kommune kan få dækket både oprettelsesgebyr og den fulde licensudgift til Conventus.

Muligheder for hjælp

Som supplement til de gratis kurser, der afholdes for foreningerne i kommunen, er der mulighed for at hente hjælp på flere måder.

Foreningsværkstedet

SJ-Hjælp sidder i foreningsværkstedet på Odense kultur og idrætshus (det gamle Bolbro skole) den første tirsdag i hver måned kl. 16.00 – 18.00 i perioden 1/9 til 30/5 undtaget skoleferier. Her kan I komme forbi og få hjælp til: 

 • Rådgivning til skifte af tegningsberettiget 
 • Alle former for Conventus spørgsmål – som f.eks. 
 • Hvordan får vi holdene på hjemmesiden? 
 • Hvilke kontingentstrukturer skal vi vælge til vores forening
 • Hvordan indberetter vi medlemstal til kommunen?
 •  

Det er gratis at få hjælp i foreningsværkstedet, og I dropper bare forbi – I behøver ikke lave en aftale forud.

Personlig rådgivning

Udover den gratis hjælp i foreningsværkstedet, kan I få 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp. Rådgiveren har fokus på at hjælpe med dine spørgsmål, behov og ønsker. SJ-Hjælp kommer med råd og vejledning til, hvordan I tilpasser Conventus til jeres dagligdag. Hjælpen kan være: 

 • Telefonisk  
 • Skriftlig 
 • Fysiske møder 
 • Online møder 

Er hjælpen i foreningsværkstedet og de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en Conventus rådgivningspakke hos SJ-Hjælp. 

Tilskud til implementeringshjælp

Når man skal i gang med et nyt system, ligger der et stort forarbejde i at få sat systemet rigtigt op, samt at implementerer de nye strukturer og vaner for så vel frivillige som medlemmer. Det kan vi hjælpe med! Odense Kommune vil gerne hjælpe foreningerne godt over ”opsætningsbjerget” og betaler derfor 75% af opsætningen for nye foreninger i Conventus i 2023. 

SJ-Hjælp hjælper med implementeringen af Conventus
Hvis I ønsker vores hjælp med implementeringen, laver vi et indledende intromøde med de relevante personer fra foreningen. Her gennemgås ønsker for brugen af Conventus:

 • Hvad skal det kunne? 
 • Hvilke opgaver skal det løse for jer som forening? 

Vi sender jer et tilbud på implementeringen. Takker I ja til tilbuddet, laver vi Conventus klar til en aftalt deadline.

Ofte stillede spørgsmål

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 2017 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Det er gratis at deltage i kurserne.

Kurserne afvikles online eller fysisk i Odense Kommunes lokaler.

Kurset er delt i et oplæg og efterfølgende spørgerunde. Oplægget vil undervejs have små pauser til korte spørgsmål, for så at slutte af med en længere spørgerunde.

Alle foreninger i Odense kommune er velkomne.

Vi anbefaler, at I deltager med flere frivillige fra jeres forening, så I kan spare med hinanden efterfølgende, men du kan godt deltage alene.

Ja, det er vigtigt at du tilmelder dig kurserne.

Til de fysiske kurser er deadline kl. 12.00 48 timer før af hensyn til forberedelsen af kurset.

Til onlinekurser er deadline 1 time før kursusstart.

Online kurser
Du vil ved tilmelding modtage et link til kurset.

Fysiske Kurser
Lokationen vil fremgå på tilmeldingen samt i din beskræftelsesmail.

Efter kurset vil du modtage en mail med siderne fra kursets oplæg. 

Det siger vores kunder: