Vores rådgivning

Traditionel foreningshjælp

Hjælp til mere arbejde for de kernefrivillige

Der findes masser af gode guides, hjemmesider, forbund mm. som tilbyder hjælp til foreningslivet.

Vi oplever, at al denne hjælp er “hjælp til selvhjælp”.

Det betyder, at man som foreningsleder kan

  • Tage på kursus
  • Bestyrelsen kan få besøg af en foreningskonsulent
  • Finde guides og andet inspirerende skriftligt materiale, som kan inspirerer til nye projekter

Resultat:
Den inspirerede og motiverede kernefrivillige kommer hjem med endnu mere frivilligt arbejde – den del må foreningen selv løfte.

Vores foreningshjælp

Vi laver arbejdet for jer og sikrer, at I kommer i mål!

Modsat de traditionelle tilbud om foreningshjælp, tilbyder SJ-Hjælp at være projektejende og processtyrende i samarbejde med foreningen.

Det betyder, at vi i samarbejde med foreningen

  • laver en plan for det ønskede projekt
  • er den planlæggende og eksekverende ansvarlige ift. møder, skriftlig dokumentation, målsætninger og deadlines
  • sikrer at vi når de satte mål
  • hjælper med at sikrer implementeringen af projekt ved projektets afslutning

Resultat:
Foreningen når de satte mål uden at koster flere kræfter eller timer fra de kernefrivillige.

Processen sikres af en professionel samarbejdspartner, der undervejs bevarer overblikket, holder planen og sikrer at målsætningerne opnås. 

Luk menu