Specialisering

For den øvede bruger

Specialistkursus er overbygning på grundkursus.
På disse kurser udvider vi din viden om Conventus, og hvor bredt din forening kan anvende systemet

Kursusopbygning

Kurserne er bygget op i:

  • Grundkursus
  • Specialistkursus

Hvert kursus er bygget i moduler.
Grundkursus er den grundlæggende basisviden om systemet gennemført på 3 moduler.

Specialistkursus er overbygningen, som giver et indblik i dybdegående indblik i Conventus.
Ved at bringe disse funktioner i spil, kan I lette jeres administrationsarbejde og øge selvbetjeningsgraden for medlemmerne.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker at få viden om, hvordan Conventus kan bruges til at lette og forankre det administrative bestyrelsesarbejde.

Er du medlem af bestyrelsen i din forening, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig. Det er også vores klare opfattelse, at I, som bestyrelse, får mere ud af dette modul, hvis I er flere der deltager end kun formand og kasserer.

Det er ikke et krav om forudgående viden om systemet for at kunne deltage på kurset.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus i forhold til det administrative bestyrelsesarbejde.
Vi præsenterer, hvordan funktioner i Conventus kan lette og sikrer foreningens dokumentation og arbejdsgange i forhold til arbejdet omkring:

  • Mødeindkaldelse
  • Årshjul – til intern og ekstern brug
  • Dokumentation af dagsorden, referater og mødekommentarer
  • Kommunikation med frivilliggrupper
  • Opbevaring af centrale dokumenter
  • Bruger (administrator) roller og rettigheder og hvordan dette kan bruges til sikre fordeling af opgavebelastninger, minimeres pr. frivillig

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning, skulle behovet opstå.

Skift indhold
Skift indhold

Kommende kurser

Alle datoer fra 20.00 til 22.00​

Rammer for kurserne

Det er gratis at deltage i kurserne.

Vi anbefaler, at I deltager med flere frivillige fra jeres forening, så I kan sparre med hinanden efterfølgende.

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 20176 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Kurserne afvikles online.

Du modtager automatisk linket til kurset efter din tilmelding.
Linket sendes til den e-mail, du angiver ved din tilmelding.