Gratis rådgivning og kurser

For foreninger i Fredericia kommune

Fredericia kommune og SJ-Hjælp samarbejder om at hjælpe foreningslivet til den nemmest mulige hverdag

Lokal rådgivning betalt af kommunen

Kommunen betaler for, at I få 2 timers gratis rådgivning i Conventus af SJ-Hjælp.

Hjælpen kan være:

 • Telefonisk
 • Skriftlig
 • Fysiske møder
 • Online møder

Er hjælpen i de 2 timers gratis rådgivning ikke nok, kan I tilkøbe en rådgivningspakke hos SJ-Hjælp.

Kursusbeskrivelser

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker viden om Conventus og systemets mange muligheder.

Det er ikke et krav om forudgående viden om systemet for at kunne deltage på kurset.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus og hvad systemet kan bidrage med i forhold til din forenings bæredygtige drift.

Vi præsenterer de primære funktioner i Conventus, såsom:

 • Adressebog – medlems- og frivilligkartotek
 • Kontingentbetalinger og regnskab
 • Kommunikation
 • Det administrative bestyrelsesarbejde i Conventus
 • Hjemmesidens rolle
 • Udgifter forbundet med Conventus og online betaling

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner, samt hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning, skulle behovet opstå.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker viden om Finansmodulet i Conventus.

Er du kasserer i din forening, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig.

Det er ikke et krav om forudgående viden om systemet for at kunne deltage på kurset.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus for kasserer, og hvad systemet kan bidrage med, i forhold til din forenings bæredygtige drift og kassererens arbejde.

Vi præsenterer de primære funktioner i Conventus, såsom:

 • Basisopsætning af Finansdelen
 • Grundopsætningen af finans og hvad disse kan bruges til
 • Bogføringsmodulet
 • De fire forskellige former for kontingentbetalinger
 • Posteringsoversigter og saldi
 • Sammenhæng til medlemskartotek
 • Sammenhæng til hjemmesiden

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning, skulle behovet opstå.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker at få viden om, hvordan Conventus kan bruges til at lette og forankre det administrative bestyrelsesarbejde.

Er du medlem af bestyrelsen i din forening, nyvalgt eller ej, er dette kursus relevant for dig. Det er også vores klare opfattelse, at I, som bestyrelse, får mere ud af dette modul, hvis I er flere der deltager end kun formand og kasserer.

Det er ikke et krav om forudgående viden om systemet for at kunne deltage på kurset.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus i forhold til det administrative bestyrelsesarbejde.
Vi præsenterer, hvordan funktioner i Conventus kan lette og sikrer foreningens dokumentation og arbejdsgange i forhold til arbejdet omkring:

 • Mødeindkaldelse
 • Årshjul – til intern og ekstern brug
 • Dokumentation af dagsorden, referater og mødekommentarer
 • Kommunikation med frivilliggrupper
 • Opbevaring af centrale dokumenter
 • Bruger (administrator) roller og rettigheder og hvordan dette kan bruges til sikre fordeling af opgavebelastninger, minimeres pr. frivillig

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning, skulle behovet opstå.

Målgruppe

Kurset henvender sig til dig, som ønsker at få viden om Conventus og samspillet med jeres hjemmeside.

Vi præsenterer, hvordan den maksimale integration mellem Conventus og hjemmesiden kan minimere den løbende vedligeholdelse, lette det administrative arbejde for de ansvarlige frivillige, samt sikre nem og klar kommunikation med omverdenen.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus og sammenhængen til hjemmesiden.

Vi præsenterer de grundlæggende tekniske oplysninger, som skal trækkes fra Conventus og lægges over i hjemmesideprogrammet for at sikre selve integrationen mellem Conventus og hjemmesiden. 

Hovedvægten af kurset er en inspiration til, hvordan maksimal udnyttelse af Conventus, og stærkt samspil med hjemmesiden, kan sikre din forenings bæredygtige drift.

Vi præsenterer elementer såsom:

 • Online registrering af frivillige – de frivillige kan selv oprette sig
 • Tilmelding med brug af Ekstra felter
 • Visning af træningstider og foreningens øvrige aktiviteter
 • Billetsalg
 • Kontaktoplysninger på frivilliggrupper og udvalg
 • Online tilmelding til sæsonhold
 • Online tilmelding til abonnement
 • Online tilmelding til holdtræning pr. gang – f.eks. jumping fitness
 • Digitalisering af prøvetræninger

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning.

Målgruppe

Til dig der er den erfarne Conventus-bruger, som har styr på basis i hverdagen – f.eks. regnskab, kontingentopkrævning, holdtilmelding samt hjemmesideintegration.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som kan være opnået på modul 1-3.

Selve kurset

Vi præsenterer konceptet ”Bæredygtig Foreningsdrift” og hvad det betyder for din forening.

Det er det gennemgående afsæt for, hvordan vi præsenterer funktionerne i Conventus, som løfter din forening det sidste stykke i mål.

Der gennemgås funktioner, som sikrer den mest optimale drift i forhold til en bæredygtig forening, samt hvordan driften kan digitaliseres og automatiseres så meget som muligt. 

Vi præsenterer elementer såsom:

 • Medlemsindberetning via Conventus til DIF/DGI (CFR)
 • Egen skabelon til medlemsstatistik
 • Kalenderen i Conventus
  • Billetsalg
 • Booking
  • Booking af jeres foreningslokale
  • Online visning af aktiviteter og træningstider
 • Digitalisering af prøvetræning
 • Automatisk kontingentopkrævning
  • Fordele og ulemper

Vi fortæller eksempler fra andre foreninger, og hvordan de har brugt de forskellige funktioner og hvad det har betydet for deres hverdag og bæredygtige drift.

Til sidst inspireres du til, hvordan din forening kommer godt i gang med de forskellige funktioner, og hvilke muligheder, der er for hjælp og rådgivning.

Tilmelding

Du tilmelder dig på knappen nedenfor.

I skal tilmelde per person fra foreningen, som ønsker at deltage.

Vi anbefaler, at I deltager flere fra sammen forening, så I kan sparre med hinanden efterfølgende.

Se rammerne for kurserne nedenfor.

Kommende kurser

Alle dage fra kl. 20.00 til 22.00

Rammer for kurserne

Det er gratis at deltage i kurserne.

Vi anbefaler, at I deltager med flere frivillige fra jeres forening, så I kan sparre med hinanden efterfølgende.

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 20176 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Kurserne afvikles online.

Du modtager automatisk linket til kurset efter din tilmelding.
Linket sendes til den e-mail, du angiver ved din tilmelding.