Få en nemmere hverdag med et administrationssystem

Administrationssystem - hvorfor?

Et administrationssystem kan lette det administrative arbejde i foreningen og give nemt overblik og administratoradgang for flere af foreningens ansvarlige personer. 

Siden maj 2018, hvor Persondataforordningen (GDPR), trådte i kraft er det ikke længere lovligt at opbevare personfølsom data ubeskyttet.

Her kan forskellige administrationssystemer være en stor hjælp til at overholde lovgivningen. 

Hvad kan systemerne?
Detaljerne for hvad systemerne kan hjælpe med varierer fra system til system. 

Generelt kan de fleste lette og samle mange foreningens administrative opgaver så som:

  • Kontingentopkrævning
  • Regnskab og økonomi
  • Kommunikation
  • Indberetninger

Se DGIs overblik over medlemssystemer fra 2019 her

Hvor gør vi en forskel?

Vi har siden 2016 hjulpet foreninger godt i gang med deres nye administrationssystem.

Det afgørende for at komme godt og let i gang med det nye system er, at:

  • Der er lagt en plan for hvilke funktionaliteter foreningen ønsker at bruge
  • De tekniske dele i det nye system er sat rigtigt op efter foreningens ønske
  • Foreningens administrativt ansvarlige personer får etableret strukturerede og overskuelige arbejdsgange fra start og ved, hvordan de skal bruge systemet.

Typisk er man som forening overladt til sig selv ift. implementeringen af det nye system samt etablering af nye arbejdsgange i det nye system.

Det er her vi er forskellen.

Hvad gør vi?

  • Vi planlægger hele opsætningen og implementering af det nye system sammen med foreningen. 
  • Vi sikrer, at alt er sat rigtigt op i systemet og evt. integration til andre systemer – f.eks. hjemmeside er etableret og virker som det skal. 
  • Vi afholder møder med de relevante personer for foreningen så de kan bruge og passe systemet i hverdagen.

Se et overblik over opsætningsprocessen her.

Priser
Vi laver et tilbud på den konkrete opsætning. 

I nogle tilfælde kan der søges refusion for dele af udgiften hos kommunen. 

Priserne for opsætning ligger typisk mellem 8.000 og 20.000 kr. ekskl. moms.