Plus-abonnement

Til foreninger og andre organisationer med en kompleks struktur, der benytter Conventus i en udvidet grad.

Foreningslandskabet er meget bredt sammensat, og der er stor forskel på kompleksiteten i en lille enstrenget forening med en meget specifik målgruppe og den store forening med mange afdelinger. For alle typer gælder iøvrigt, at også det at have til huse i en kommunes lejede lokaler eller at eje eller være en del af en selvejende hal gør en forskel.

Flere og flere får faciliteter, hvor man kan booke og betale aktivitet pr. tidsenhed, fx fitness eller tennisbaner, eller måske ønsker man bare ekstraindtægter ved at leje ud, når lokalerne ikke benyttes. Booking og de låsesystemer, der typisk følger med, kan også løses med Conventus, men det stiller også krav til jeres kompetencer. Vores erfaring er, at jo flere af Convetus’ moduler, man tager i brug, jo større bliver behovet for viden og hjælp.

Derfor får I med abonnementet mulighed for at booke en konsulent 40 gange om året af et kvarters varighed. I booker selv tid online ved at følge det tilsendte link og angiver kort, hvad problemet er. På den måde har I mulighed for at vælge, hvornår det passer jer bedst at mødes med en af vores velforberedte konsulenter via et online link.

Skulle I have brug for yderligere assistance, kan I købe Ekstra-Hjælp med 30% rabat. 

Conventus har mange hjørner og kroge, og derfor kan der være mange måder at bruge systemet på til at samme mål. Derfor har vi sammen med vores kunder etableret et ERFA-netværk, hvor alle kan bidrage med inspiration og gode erfaringer. 

I får desuden gratis deltagelse på alle vores kurser i udvidet brug af Conventus til mere effektiv daglig administration af foreningen, markedsføring af events og optimal udnyttelse af faciliteter. 

Vi ved, at vigtige nøglepersoner med jævnemellemrum bliver skiftet ud i en organisation, og derfor ved vi også, hvor vigtigt det er med oplæring af disse personer, så vigtig viden og indsigt ikke går tabt. Derfor har vi i Plus-abonnementet indlagt en gratis oplæring af 1 nøgleperson årligt.

PRIS: fra 16.500 kr. om året
Plus-abonnementet har en samlet værdi på 19.470 kr. Jeres besparelse: 2.970 kr.