Supplerende kurser

For den øvede bruger

De supplerende kurser er for den øvede bruger, som gerne vil udnytte Conventus endnu mere

Kursusopbygning

Grundkurset (modul 1-3)
Grundkurset er for dig, som ønsker den grundlæggende viden om Conventus.

Vi giver inspiration til, hvordan I kan bringe systemets mange facetter i spil, så I får en så nem og vedligeholdelsesfri hverdag som muligt.

Forudgående viden er ikke en forudsætning for at deltage på grundkurset.

Vi anbefaler, at du tager modulerne 1 til 3 i kronologisk rækkefølge, for at sikre den bedste systemforståelse.

Supplerende kurser (modul 4-9)
De supplerende kurser er temainddelte, og bidrager med dybdegående viden om et udvalgt tema.

Du kan frit vælge mellem de forskellige temaer, da de ikke er sammenhængende.

Kurserne tager afsæt i grundlæggende viden om Conventus, så det er en forudsætning, at du har forudgående viden om systemet for at deltage på kurset.

Kursusbeskrivelse

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få viden om samspillet imellem Conventus og jeres hjemmeside – du behøver ikke at være den ansvarlige for jeres hjemmeside.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset
For at kunne lave en skarp kobling mellem Conventus og hjemmesiden er det afgørende, at forstå de forskellige muligheder i systemet, og hvilke funktioner, som automatisk kan vises på hjemmesiden.

Derfor er hovedvægten af kurset inspiration til, hvordan I kan sikre minimal vedligeholdelse af hjemmesiden ved maksimal udnyttelse af Conventus.

Selve den tekniske arbejdsgang i at koble Conventus sammen med hjemmesiden demonstreres kun kort.

Vi præsenterer blandt andet, hvordan du integrerer de forskellige elementer, og hvordan du kan:

 • Bygge den grundlæggende struktur for tilmelding, så I undgår dubletprofiler
 • Anvende de forskellige tilmeldingsformer i Conventus
 • Lave online registrering af frivillige, så de frivillige selv kan oprette sig
 • Strukturere visning af træningstider og jeres øvrige aktiviteter
 • Bruge billetsalg
 • Vise kontaktoplysninger på frivilliggrupper og udvalg
 • Digitalisere prøvetræninger

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få viden om Conventus’ bookingmodul, og hvad du kan bruge det til.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i forhold til booking i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave den grundlæggende opbygning omkring booking
 • Lave almindelige bookinger i kalenderen
 • Vise bookingerne på hjemmesiden som enten
  • ugekalender, eller
  • kalenderliste

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Kurset er for dig, som ønsker at få viden om onlinebookingens mange anvendelsesmuligheder i Conventus.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som for eksempel kan være opnået ved deltagelse på Modul 1-3.

Selve kurset
Vi gennemgår de grundlæggende strukturer og funktioner i forhold til online booking i Conventus.

Du får grundlæggende viden om hvordan du kan:

 • Anvende og opbygge strukturen for administratorer
 • Minimere opgavebelastningen pr. frivillig
 • Lave den grundlæggende opbygning omkring booking
 • Klargøre bookingindstillingerne til online booking
 • Oprette online booking til holdtræning (med og uden pladsbegrænsning)
 • Oprette online booking af faciliteter, som f.eks.:
  • Padelbaner
  • Multibooking i hallen
 • Koble online booking sammen med Conventus og et låsesystem

 Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Målgruppe
Til dig, der er den erfarne Conventus-bruger, som ønsker at automatisere så meget som muligt.

Kurset bygger på forudgående viden, hvor vi forventer, at du har en grundlæggende viden om, hvordan Conventus fungerer – viden, som kan være opnået på modul 1-3.

Selve kurset
Vi gennemgår funktioner, som sikrer den mest optimale drift med fokus på, hvordan driften kan digitaliseres og automatiseres så meget som muligt. 

Vi præsenterer, hvordan du kan:

 • Anvende og automatisere de forskellige tilmeldingsformer, som f.eks.:
  • Den traditionelle tilmeldingsform – holdtilmelding
  • Arrangementstilmelding ved billetsalg
  • Digitalisering af prøvetræning
 • Få fordele af den automatiske kontingentopkrævning
 • Lave medlemsindberetninger, som f.eks.:
  • Klargøring af adressebogen til medlemsindberetning
  • Indberetning til DIF/DGI (CFR) via Conventus
  • Opbygning af egen skabelon til medlemsstatistik

Undervejs vil vi komme med eksempler og inspiration til, hvordan du kan bringe de forskellige funktioner i spil i hverdagen. Til sidst vil vi også gennemgå jeres muligheder for hjælp, i form af rådgivning og support.

Kommende kurser

Alle datoer fra 20.00 til 22.00​

Rammer for kurserne

For at skabe mere intime rammer, hvor vi kan gå mere i detaljer med hver enkelt deltagers spørgsmål og eksempler, afvikles de supplerende kurser med max. 10 deltagere.

Kurserne afvikles med en egenbetaling på 625 kr. pr. deltager. (prisen er inkl. moms)

Anbefaling – ansøgning om kursustilskud:
Mange kommuner tilbyder kursustilskud til uddannelse af foreningens frivillige.
Du kan kontakte din kultur- og fritidsforvaltning for at høre mere om mulighederne i din kommune.

SJ-Hjælp står for Sebastian og Julie – Hjælp.

Vi er en selvstændig konsulentvirksomhed, som, siden 2016, har hjulpet foreninger og haller til en nemmere hverdag med fokus på digitalisering af organisationens administrative arbejde.

Vi har siden 20176 afholdt Conventuskurser kommunalt og nationalt – både fysisk og online. 

Conventus og DGI har lavet et samarbejde med os om udvikling og afholdelse af Conventuskurser på landsplan.

Vi samarbejder med kommuner og DGI med en målsætning om, at forbedre foreningslederens arbejdsvilkår og minimere lederens arbejdsbyrde gennem digitalisering og bæredygtig foreningsdrift.

Vi har arbejdet i Conventus som frivillige siden 2013 og professionelt siden 2016 og har siden da rådgivet over 350 foreninger, haller og kommuner i Conventus universet og dets mange muligheder.

Kursets afvikling

Kurserne afvikles online.

Kurset er delt i et oplæg og efterfølgende spørgerunde.

Oplægget vil undervejs have små pauser til korte spørgsmål, for så at slutte af med en længere spørgerunde. Har du ingen spørgsmål, kan du derfor logge af inden spørgerunden til sidst.

Vores kursister spænder bredt og dækker hele viften indenfor frivillige bestyrelser – værende i foreninger, haller, forsamlingshuse, klubhuse, boligforeninger. Derfor vil vi gøre vores bedste for at komme med eksempler, som er relevante for så mange kursister som muligt.

Udsendelse af link
Du modtager automatisk linket til kurset efter din tilmelding.
Linket sendes til den e-mail, du angiver ved din tilmelding.